záměr obce prodat

Záměr obce prodat pozemky

01. 11. 2011 | Úřední deska

 

Obec Šitbořice v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat následující pozemky v k.ú. Šitbořice.

 

Jedná se o:

- pozemek parc.č. 11125/2 o výměře 146 m2 – orná půda

část pozemku parc.č. 11130 dle GP 682-16/2010 nově označený

- parc.č. 11130/6 o výměře 136 m2 – orná půda a

- parc.č. 11130/8 o výměře 274 m2 – orná půda

Pozemky se nachází na ulici Tocháčkova.

Pozemky jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku, podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

 

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 01.11.2011

elektronicky: 01.11.2011

Sňato:

 

Zpět | Tisk