Záměr obce prodat

Záměr obce prodat pozemek

24. 10. 2011 | Úřední deska

Obec Šitbořice v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat následující pozemek v k.ú. Šitbořice.

 

Jedná se o:

- pozemek parc.č.11098/3 o výměře 559 m2– orná půda, který se nachází na ulici Tocháčkova

Pozemek je zapsán na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku, podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

 

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 24.10.2011

elektronicky: 24.10.2011

Sňato:

 

 

Zpět | Tisk