Záměr obce prodat pozemek

Záměr obce prodat pozemek

12. 10. 2011 | Úřední deska

Obec Šitbořice

V Šitbořicích 12.10.2011

 

 

 

 

 

Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat následující pozemek v k.ú. Šitbořice, a to:

 

parc. č. 1034/1 na ulici Mlýnské, za RD č.p. 573

 

Pozemek je zapsán na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12.10.2011

Elektronicky: 12.10.2011

Sňato:

 

Zpět | Tisk