Záměr obce prodat

Záměr obce prodat obecní pozemky

19. 09. 2011 | Úřední deska

Obec Šitbořice

                       

                                                                                              V Šitbořicích 19.09.2011

 

 

         Obec Šitbořice v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  následující pozemky  v k.ú. Šitbořice.

 

Jedná se o:

- pozemek  parc.č.11074  o výměře  1138 m2– orná půda, který se nachází  na ulici Tocháčkova

- pozemek parc.č. 11096/3  o výměře 597 m2 – orná půda

- pozemek parc.č. 11096/9 o výměře 38 m2 - zast. plocha a nádvoří

- pozemek parc.č. 11096/8 o výměře 119 m2 – zast. plocha a nádvoří

 který se nachází na ulici Tocháčkova

 

 

Pozemky  jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku, podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Antonín  L e n g á l

                                                                                                    starosta obce

 

 

Vyvěšeno:      19.09.2011

elektronicky: 19.09.2011

Sňato:

 

Zpět | Tisk