Pozvánka za ZO

Pozvánka na ZO dne 10.10.2011

03. 10. 2011 | Úřední deska

P O Z V Á N K A

 

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat v pondělí 10.10.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Prodej obecních  pozemků
  4. Projednání zrušení zástavního práva na pozemky  na ulici Tocháčkova
  5. Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě
  6. Rozpočtové opatření č. 8

7.  Diskuse

8.  Souhrn usnesení

 

 

 

            S pozdravem

 

                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                   starosta obce      

 

 

Vyvěšeno:       03.10.2011

Elektronicky:  03.10.2011

Sňato:

Zpět | Tisk