Záměr obce prodat pozemky

Záměr obce prodat pozemky

13. 09. 2011 | Úřední deska

 

         Obec Šitbořice v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  následující pozemky  v k.ú. Šitbořice.

 

Jedná se o:

- pozemek  parc.č.1619/3  o výměře  3 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, který se nachází  na ulici Kuchyňka a je zastavěn RD č.p. 151

- pozemek parc.č. 1684/2 o výměře 2 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, který se nachází na ulici Kuchyňka a je zastavěn RD č.p. 151

 

 

Pozemky  jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku, podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Antonín  L e n g á l

                                                                                                    starosta obce

 

 

Vyvěšeno:     13.09.2011

elektronicky: 13.09.2011

Sňato:

 

 

Zpět | Tisk