Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZO Šitbořice dne 07.09.2011 v 19.00 hod.

30. 08. 2011 | Úřední deska

                                               P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat ve středu 07.09.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Prodej obecních  pozemků
  4. Prodej plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství „STL plynovod a 32 ks přípojek, lokalita Tocháčkova, Šitbořice“.
  5. Rozpočtové opatření č. 7

6.  Diskuse

7. Souhrn usnesení

 

 

            S pozdravem

 

                                                                                     Antonín  L e n g á l

                                                                                        starosta obce      

 

 

Vyvěšeno:       30.08.2011

Elektronicky:  30.08.2011

Sňato:

 

Zpět | Tisk