Záměr obce prodat

Záměr obce prodat plynárenské zařízení

23. 08. 2011 | Úřední deska

        

                                                                           V Šitbořicích 23.08.2011

 

  

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr

 

prodat plynárenské zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které je ve vlastnictví obce a které bylo realizováno v rámci stavby

„STL plynovod a 32 ks přípojek, lokalita Tocháčkova, Šitbořice“.

 

  

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

  

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

  

Vyvěšeno: 23.08.2011

Vyvěšeno elektronicky: 23.08.2011

Sňato:

 

 

Zpět | Tisk