záměr obce prodat

Záměr obce prodat stavební pozemky

11. 08. 2011 | Úřední deska

Obec Šitbořice

                

                                                                            V Šitbořicích 11.08.2011

  

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat stavební pozemky  v k.ú. Šitbořice, a to:

 

parc.č. 2537/3 dle GP 744-107/2011 -  Divácká

 

parc.č. 2538/3 dle GP 744-107/2011 -  Divácká

 

parc.č. 1854 dle GP 748-141/2011    -  Karpaty I.

a

parc.č. 1855/1 dle GP 748-141/2011  -  Karpaty I.

 

 Pozemky  jsou zapsány  na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 11.08.2011

Vyvěšeno elektronicky: 11.08.2011

Sňato:

Zpět | Tisk