Záměr obce pronajmout

Záměr obce pronajmout Dvorský rybník

02. 08. 2011 | Úřední deska

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

V Šitbořicích,  02.08.2011

 

 

            Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout Dvorský rybník na pozemcích obce  v k.ú. Šitbořice, zapsaných na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

 

Antonín   L e n g á l, starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 02.08.2011

 

Elektronicky:  02.08.2011

 

Sňato:

 

Zpět | Tisk