pozvánka za zasedání ZO

Pozvánka za zasedání ZO

19. 07. 2011 | Úřední deska

P O Z V Á N K A

 

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat ve středu 27.07.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  4. Prodej obecních  pozemků
  5. Rozpočtové opatření č. 5
  6. Projednání poskytnutí zástavního práva na stavební pozemek v lokalitě Tocháčkova
  7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
  8. Schválení odměny pro předsedkyni kulturní a školské komise
  9. Schválení nového výpočtu stočného dle novely zákona 274/2001 Sb.

10.  Diskuse

11. Souhrn usnesení

 

            S pozdravem

 

                                                                                    Hana   N a v r á t i l o v á

                                                                                        místostarosta obce        

 

 

Vyvěšeno:       19.07.2011

Elektronicky:  19.07.2011

Sňato:

 

 

Zpět | Tisk