Záměr obce pronajmout pozemek

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

 

V Šitbořicích,  15.07.2011

 

 

 

            Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout následující pozemek v k.ú. Šitbořice:

 

●      pozemek  p.č. 1196/1             o výměře                     267  m2

 

 

            Výše uvedený pozemek je zapsán v KN na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

 

Antonín   L e n g á l, starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15.07.2011

 

Elektronicky:  15.07.2011

 

Sňato:

Zpět | Tisk