Záměr obce pronajmout nebytové prostory

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

 

V Šitbořicích,  28.03.2011

 

 

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout:

 

●      nebytové prostory – místnost o výměře 11 m2 (za prodejnou květin) v budově č. p. 600, ulice Osvobození, Šitbořice

 

 

        

 

Antonín   L e n g á l,   starosta  obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28.03.2011

 

Zveřejněno elektronicky: 28.03.2011

Zpět | Tisk