Pozvánka na ZO dne 23.05.2011

Pozvánka za ZO dne 23.05.2011

13. 05. 2011 | Úřední deska

 

 

                                               P O Z V Á N K A

 na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat v pondělí 23.05.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Návrh na bezúplatný převod silnice III/0512 do místních komunikací
  4. Koupě pozemku parc.č. 11130 v k. ú. Šitbořice, lokalita Tocháčkova
  5. Prodej obecních  pozemků
  6. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2010
  7. Rozpočtové opatření č. 3
  8. Projednání nových názvů ulic v lokalitě Tocháčkova
  9. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě za zřízení věcného břemene – umístění zařízení E.ONu

10. Projednání poskytnutí zástavního práva na stavební pozemky v lokalitě Tocháčkova

11. Projednání žádosti o prominutí zpoždění platby

      12. Diskuse

13. Souhrn usnesení

 

            S pozdravem

 

                                                                                     Antonín  L e n g á l

                                                                                         starosta obce     

 

 

Vyvěšeno:       13.05.2011

Elektronicky:  13.05.2011

Zpět | Tisk