Záměr obce pronajmout pozemky

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

V Šitbořicích,  03.05.2011

Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout následující pozemky v k.ú. Šitbořice:

 

●      pozemek  p.č. 1194/1             o výměře                     285  m2

●      pozemek  p.č. 1195                o výměře                       68 m2

Výše uvedené pozemky jsou zapsány v KN na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Antonín   L e n g á l, starosta obce

 

Vyvěšeno: 03.05.2011

Elektronicky:  03.05.2011

Sňato:

Zpět | Tisk