Záměr obce prodat

Záměr obce prodat pozemek

03. 05. 2011 | Úřední deska

 

                                                                           V Šitbořicích 03.05.2011

 

          Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat následující pozemek v k.ú. Šitbořice, a to:

  

parc. č. 1189/1 na ulici Výhon za novostavbou RD

 

 Pozemek  je zapsán na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 03.05.2011

Elektronicky: 03.05.2011

Sňato:

 

 

Zpět | Tisk