veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

03. 05. 2011 | Úřední deska

Číslo jednací: 214/2011                                                                   Datum:   03.05.2011

  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

 

Obecní úřad  Šitbořice dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 oznamuje

 možnost převzít následující písemnost č.j 214/2011: 

Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Lucie Bednářové, nar. 1986

jméno, příjmení, rok nar.

  

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

 

Adresát si může písemnost vyzvednout na Obecním úřadu Šitbořice, ve dnech pondělí a středa od 7.00 hod. do 17.00 hod., úterý a čtvrtek od 7.00 hod. do 16.00 hod., pátek od 7.00 hod. do 11.00 hod. po dobu do 15 dnů ode dne uložení písemnosti. Polední přestávka denně od 11.30 hod. do 12.00 hod.

 

 

 

                        hranaté razítko

 

                                                                                  Růžena Stehlíková        

                                                                                   oprávněná úřední osoba

     (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

 

Vyvěšeno dne: 03.05.2011

Elektronicky dne: 03.05.2011

Sejmuto dne:

Zpět | Tisk