veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

13. 04. 2011 | Úřední deska

Obecní úřad v Šitbořicích

                                                                                  Pan

                                                                  Jan Fajmon

č.j. 165/2011                                                           Přátelství 38

                                                                                  691 76  Šitbořice

 

Oprávněná úřední osoba: Růžena Stehlíková

 

 

 

                                   VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

                                             o možnosti převzít písemnost

 

 

            Obecní úřad v Šitbořicích, ohlašovna, jako příslušný orgán podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 správního řádu

 

                                    o z n a m u j e

 

možnost převzít následující písemnost:

 

Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění zák. 413/2005 Sb. (dále jen správjí řádk)

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátův pobyt není znám.

 

Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně obecního úřadu každý pracovní den po celou provozní dobu do 15 dnů ode dne uložení.

 

 

 

V Šitbořicích dne 13.04.2011

 

 

 

                                                          

 

                                                                                  Růžena Stehlíková

                                                                                  oprávněná úřední osoba

 

 

Vyvěšeno dne: 13.04.2011

Elektronicky dne 13.04.2011

Sejmuto dne:

Zpět | Tisk