Pozvánka na ZO

Pozvánka na zasedání ZO Šitbořice dne 30.03.2011 v 19.00 hod.

21. 03. 2011 | Úřední deska

 

                                               P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat ve středu 30.03.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě  na prodej obecního pozemku v lokalitě Tocháčkova
  4. Prodej obecního pozemku
  5. Projednání poskytnutí zástavního práva na stavební pozemek v lokalitě Tocháčkova
  6. Schválení dodavatele na výstavbu místních komunikací v lokalitě Tocháčkova
  7. Rozpočtové opatření č. 2
  8. Odpověď na dotazy a připomínky pana Prokeše

      9.  Diskuse

10.  Souhrn usnesení

 

            S pozdravem

                                                                                    Antonín  L e n g á l

                                                                                         starosta obce     

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:       21.03.2011

Elektronicky:  21.03.2011

Sňato:

 

 

Zpět | Tisk