Záměr obce prodat

Záměr obce prodat stavební pozemek

01. 03. 2011 | Úřední deska

Obec Šitbořice

 

V Šitbořicích 01.03.2011

 

 

 

Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat stavební pozemek  v lokalitě  „Tocháčkova“

v k.ú. Šitbořice, a to:

parc.č. 11059/3

Pozemek  je zapsán  na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

Antonín  L e n g á l

starosta obce

Vyvěšeno: 01.03.2011

Vyvěšeno elektronicky: 01.03.2011

Sňato:

Zpět | Tisk