Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

22. 02. 2011 | Úřední deska

Obecní úřad v Šitbořicích

                                                                                  Pan

                                                                  Ladislav Nevídal

č.j. 3/2011                                                               U Cihelny 382

                                                                                  691 76  Šitbořice

 Oprávněná úřední osoba: Růžena Stehlíková

 

                                    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

                                             o možnosti převzít písemnost

  

            Obecní úřad v Šitbořicích, ohlašovna, jako příslušný orgán podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 správního řádu

                                     o z n a m u j e

 možnost převzít následující písemnost:

 rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátův pobyt není znám.

 Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně obecního úřadu každý pracovní den po celou provozní dobu do 15 dnů ode dne uložení.

  

V Šitbořicích dne 22.02.2011

                                                    

 

                                                                                  Růžena Stehlíková

                                                                                  oprávněná úřední osoba

 

 

Vyvěšeno dne: 22.02.2011

Elektronicky dne 22.02.2011

Sejmuto dne:

Zpět | Tisk