Pozvánka za zasedání ZO

Pozvánka za zasedání ZO dne 28.02.2011

17. 02. 2011 | Úřední deska

                                               P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat v pondělí 28.02.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

  

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Rozpočet  na rok 2011
  4. Pověření rady obce vykonávat rozpočtová opatření v roce 2011
  5. Zpráva o inventarizaci majetku obce za rok 2010
  6. Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2010 do rezervního fondu
  7. Zřízení komise životního prostředí
  8. Schválení odměn předsedům a členům komisí za výkon funkce
  9. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě  na prodej obecních pozemků v lokalitě Tocháčkova

10. Prodej obecních pozemků

11. Koupě pozemku pro obec

12. Schválení finančního příspěvku do rozpočtu JMK na standard dopravní obslužnosti IDS JMK za rok 2010

13.  Poskytnutí finančního daru občanům

      14. Diskuse

15. Souhrn usnesení

 

            S pozdravem

                                                                                     Antonín  L e n g á l

                                                                                         starosta obce     

 

 

Vyvěšeno:       17.02.2011

Elektronicky:  17.02.2011

Zpět | Tisk