veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

14. 02. 2011 | Úřední deska

Obecní úřad v Šitbořicích

                                                                                Pan

                                                                                Ladislav Nevídal

č.j. 3/2011                                                               U Cihelny 382

                                                                                691 76  Šitbořice

 

Oprávněná úřední osoba: Růžena Stehlíková

 

 

 

                                   VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

                                   o možnosti převzít písemnost

 

 

            Obecní úřad v Šitbořicích, ohlašovna, jako příslušný orgán podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 správního řádu

 

                                    o z n a m u j e

 

možnost převzít následující písemnost:

výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák. 500/2004 ve znění pozdějších předpisů

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátův pobyt není znám.

 

Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně obecního úřadu každý pracovní den po celou provozní dobu do 15 dnů ode dne uložení.

 

 

V Šitbořicích dne 14.02.2011

 

                                            

 

                                                                                  Růžena Stehlíková

                                                                                  oprávněná úřední osoba

 

Vyvěšeno dne: 14.02.2011

Elektronicky dne 14.02.2011

Zpět | Tisk