Záměr obce pronajmout pozemky

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

V Šitbořicích,  08.02.2011

 

            Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout následující pozemky v k.ú. Šitbořice:

 

●      pozemek  p.č. 1493                o výměře                     546  m2

●      pozemek  p.č. 1518                o výměře                       51 m2

 

            Výše uvedené pozemky jsou zapsány v KN na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

Antonín   L e n g á l, starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno: 08.02.2011

 

Elektronicky:  08.02.2011

 

Sňato

Zpět | Tisk