záměr obce prodat pozemky

záměr obce prodat pozemky

31. 01. 2011 | Úřední deska

 

Obec Šitbořice

                  

                                                                            V Šitbořicích 31.01.2011

   

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat stavební pozemky  v lokalitě  „Tocháčkova“

v k.ú. Šitbořice, a to:

 

parc.č. 11112/5

parc.č. 11066

 

Pozemky  je zapsány  na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

                                                    Antonín  L e n g á l

                                                    starosta obce

 

 

 Vyvěšeno: 31.01.2011

Vyvěšeno elektronicky: 31.01.2011

Sňato:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                            V Šitbořicích 31.01.2011

  

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat následující pozemek v k.ú. Šitbořice, a to:

 

část pozemku  parc.č. 2643 nově označenou dle GP č. 734-53/2010 parc.č. 2643/12 na dotvoření stavebního pozemku na ulici Družstevní.

 Pozemek  je zapsán na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

                                                    Antonín  L e n g á l

                                                    starosta obce

 

  

Vyvěšeno: 31.01.2011

Elektronicky: 31.01.2011

Sňato:

Zpět | Tisk