Pozvánka na ZO 16.12.2010

Pozvánka na ZO 16.12.2010

09. 12. 2010 | Úřední deska

                                               P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat ve čtvrtek 16.12.2010 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

 

Program jednání:

 

  1. Zpráva o činnosti rady
  2. Rozpočtové provizorium na rok 2011
  3. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě  na prodej obecních pozemků
  4. Prodej obecních pozemků
  5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích
  6.  Schválení odvodů příspěvkových organizací MŠ a ZŠ do rozpočtu zřizovatele
  7.  Schválení rozpočtových opatření provedených v radě obce v roce 2010
  8.  Diskuse
  9. Souhrn usnesení

 

            S pozdravem

 

 

 

                                                                                    Antonín  L e n g á l

                                                                                         starosta obce     

 

 

 

 

Vyvěšeno: 09.12.2010

Elektronicky: 09.12.2010

Sňato:

Zpět | Tisk