Záměr obce poskytnout jako výpůjčku

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

V Šitbořicích,  08.12.2010

 

 

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr poskytnout jako výpůjčku:

 

 

●      nebytové prostory – místnost (vedle jeviště) v budově  Sokolovny  v Šitbořicích,  ulice Nikolčická,  č. p. 625 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Antonín   L e n g á l,   starosta  obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 08.12.2010

 

Zveřejněno elektronicky: 08.12.2010

 

Sňato:

Zpět | Tisk