Záměr obce poskytnout jako výpůjčku

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

V Šitbořicích,  26.11.2010

 

 

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr poskytnout jako výpůjčku:

 

 

●      nebytové prostory – místnost v přízemí budovy „staré školy“ v Šitbořicích, ulice Přátelství,  č. p. 34 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Antonín   L e n g á l,   starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 26.11.2010

 

Zveřejněno elektronicky: 26.11.2010

 

Sňato:

Zpět | Tisk