Záměr obce prodat

Záměř obce prodat pozemek

25. 11. 2010 | Úřední deska

Obec Šitbořice

                       

                                                                                  V Šitbořicích 25.11.2010

 

 

         Obec Šitbořice v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  následující pozemek v k.ú. Šitbořice.

 

Jedná se o:

pozemek  parc.č.664 – zastavěná plocha a nádvoří, který se nachází  na ulici Domaninská a je částečně zastavěn RD č.p. 226

 

Pozemek  je zapsán na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku, podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Antonín  L e n g á l

                                                                                                     starosta obce

 

 

Vyvěšeno:      25.11.2010

elektronicky: 25.11.2010

Sňato:

 

Zpět | Tisk