Pozvánka na ZO dne 13.10.2010

Pozvánka na ZO dne 13.10.2010

05. 10. 2010 | Úřední deska

 

                                               P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude ve středu 13.10.2010 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Rozpočtové opatření č. 9
  4. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě  na prodej obecních pozemků
  5. Výběr dodavatele na vybudování plynovodu v lokalitě Tocháčkova
  6. Poskytování zástavního práva ve prospěch banky na pozemky pro výstavbu RD

7.   Diskuse

8.   Usnesení

 

            S pozdravem

 

 

 

                                                                                    Antonín  L e n g á l

                                                                                         starosta obce     

 

 

 

 

Vyvěšeno: 05.10.2010

Elektronicky: 05.10.2010

Sňato:

 

Zpět | Tisk