Záměr obce prodat

Záměr obce prodat

21. 09. 2010 | Úřední deska

                  

                                                                            V Šitbořicích 21.09.2010

 

          Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat stavební pozemky lokalita „Tocháčkova“

v k.ú. Šitbořice, a to:

 

parc.č. 11059/2

parc.č. 11002/2

11096/2, 7

11074

11098/3

11112/4

11098/4

 

Pozemek  je zapsán  na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

  

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21.09.2010

Vyvěšeno elektronicky: 21.09.2010

Sňato:

 

Zpět | Tisk