Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZO

14. 09. 2010 | Úřední deska

 

                                               P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude ve středu 22.09.2010 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Schválení dodatků s firmou Strabag na provedené práce
  4. Rozpočtové opatření č. 8
  5. Schválení připomínkovaného návrhu zadání nového územního plánu SÚ Šitbořice
  6. Schválení plánovací smlouvy pro stavebníky na ulici Tocháčkova
  7. Prodej obecního pozemku parc.č. 537 v k.ú. Šitbořice
  8. Diskuse
  9. Usnesení

 

 

                                                                                    Antonín  L e n g á l

                                                                                         starosta obce     

 

 

 

 

Vyvěšeno: 14.09.2010

Elektronicky: 14.09.2010

Sňato:

Zpět | Tisk