Jmenování zapisovatelky OVK

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise

03. 09. 2010 | Úřední deska

Starosta obce Šitbořice podle 17 odst. 6 zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

                                               j m e n u j e

 

Růženu Stehlíkovou, matrikářku OÚ Šitbořice,

zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Šitbořice, které se konají ve dnech 15. a 16.10.2010

 

 

                                                        Antonín   L e n g á l

                                                               starosta obce

  

Vyvěšeno na úřední desce: 03.09.2010

Elektronicky: 03.09.2010

Sňato:

 

Zpět | Tisk