stanovení mińimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise

16. 08. 2010 | Úřední deska

                                                                                  V Šitbořicích dne 16.08.2010

 

 

 

                                               S T A N O V E N Í

 

MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ  KOMISE

 

Na základě § 15 písm. d) zákona  č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

S T A N O V U J I

 

         minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Šitbořice, které se budou konat ve dnech 15. a 16.10.2010,  v počtu 8 členů.

 

 

 

 

                                                                  Antonín  L e n g á l

                                                                     starosta obce

 

                                                                 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 16.08.2010

elektronicky: 16.08.2010

 

Zpět | Tisk