Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka za zasedání ZO dne 25.08.2010

17. 08. 2010 | Úřední deska

Pozvánka

 

na zasedání zastupitelstva Obce Šitbořice, které se bude konat ve středu 25.08.2010 v 19.00 hod. v obřadní síni.

  

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Schválení dodavatelské firmy na inženýrské sítě lokalita Tocháčkova a pověření starosty k uzavření a podpisu smlouvy
  4. Schválení „smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu“ na sítě NN lokalita Tocháčkova
  5. Rozpočtové opatření č. 6
  6. Prodej obecních pozemků část parc.č. 2643/1 a 2624 v k.ú. Šitbořice a dále část pozemku parc.č. 537 v k.ú. Šitbořice
  7. Diskuse
  8. Souhrn usnesení

 

 

                                                                                                    Antonín  L e n g á l

                                                                                                         starosta obce

  

 

Vyvěšeno: 17.08.2010

sňato:

 

Zpět | Tisk