Záměr obce

Záměr obce pronajmout pozemky

12. 08. 2010 | Úřední deska

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

 

V Šitbořicích,  12.08.2010

 

 

 

            Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout následující pozemky v k.ú. Šitbořice:

 

●      pozemek  p.č. 525/2               o výměře                     137 m2

●      pozemek  p.č. 656                  o výměře                  1 109 m2

●      pozemek  p.č. 756/1               o výměře                     622 m2

●      pozemek  p.č. 756/2               o výměře                     191 m2                      

●      pozemek  p.č. 757/1               o výměře                     318 m2

●      pozemek  p.č. 757/2               o výměře                       68 m2

●      pozemek  p.č. 758/1               o výměře                     348 m2

●      pozemek  p.č. 758/2               o výměře                       22 m2

●      pozemek  p.č. 759                  o výměře                     208 m2

●      pozemek  p.č. 760                  o výměře                     162 m2

●      pozemek  p.č. 761                  o výměře                     335 m2

●      pozemek  p.č. 762                  o výměře                     363 m2

●      pozemek  p.č. 763                  o výměře                     503 m2

 

 

 

            Výše uvedené pozemky jsou zapsány v KN na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

 

 

Antonín   L e n g á l,  starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12.08.2010

 

Elektronicky:  12.08.2010

 

Sňato:

Zpět | Tisk