Záměr obce prodat

Záměr obce prodat část pozemku

09. 08. 2010 | Úřední deska

                                                                        

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  část pozemku

v k.ú. Šitbořice, a to:

 

 

parc.č. 537   355 m2 – trvalý travní porost

 

Pozemek  je zapsán  na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 09.08.2010

Vyvěšeno elektronicky: 09.08.2010

Sňato:

 

Zpět | Tisk