Záměr obce

Záměr obce poskytnout jako výpůjčku

09. 08. 2010 | Úřední deska

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

V Šitbořicích,  09.08.2010

 

 

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr poskytnout jako výpůjčku:

 

 

●      nebytové prostory – místnost v přízemí budovy „staré školy“ v Šitbořicích, ulice Přátelství, č. p. 34. 

 

 

        

 

Antonín   L e n g á l,  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 09.08.2010

 

Zveřejněno elektronicky: 09.08.2010

 

Sňato:

Zpět | Tisk