Veřejná zakázka - oprava místních komunikací

Obec Šitbořice vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku - oprava místních komunikací.
Nabídka musí obsahovat: Vyplněný slepý rozpočet, který si můžete stáhnout zde. Dále nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo, ve které bude uvedena maximální délka prací od zahájení stavby, záruční doba a způsob platby. Obec neposkytuje žádnou zálohu a poskytuje platby průběžně po dokončených částech stavby, nebo jednu platbu po dokončení celého díla.
Zakázka je rozdělena do tří etap, kde se nebudou posuzovat cenové nabídky jednotlivých etap, ale součet všech tří.
Nabídky doručte v zapečetěné obálce s nápisem "Neotvírat - veřejná zakázka - oprava místních komunikací" nejpozději do 25.2.2019 do 11:00 hodin na podatelnu obce Šitbořice, Osvobození 92, 69176 Šitbořice.
S organizovanou prohlídkou staveniště se nepočítá, individuální prohlídku je možné dohodnout se starostou obce Šitbořice na tel. čísle 608 760 616.

Zpět | Tisk