Záměr obce prodat

Záměr obce prodat část pozemku

03. 08. 2010 | Úřední deska

Obec Šitbořice

 

 

                  

                                                                            V Šitbořicích 04.08.2010

 

 

 

 

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  část pozemků

v k.ú. Šitbořice, a to:

 

 

parc.č. 2643/1 o výměře    261 m2 – ostatní komunikace

parc.č. 2624    o výměře    3276 m2 – orná půda

 

Pozemky jsou zapsány  na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 04.08.2010

Vyvěšeno elektronicky: 04.08.2010

Sňato:

Zpět | Tisk