Veřejná zakázka - dodávka sypače na zimní údržbu

Obec Šitbořice vypisuje výběrové řízení na dodávku sypače pro zimní údržbu komunikací.


Požadované parametry:

- Samonakládací válcový sypač.
- Sklápění pomocí hydraulické pístnice.
- Pracovní šířka min. 1800 mm.
- Objem nádrže na posypový materiál min.1000 litrů.
- Možnost ucycení za traktor Zetor Proxima 8440.
- Pohon podávací hřídele pomocí samostatného hydromotoru.
- Plynulá regulace dávkování.
- Dodávka sypače nejpozději do 14 dnů od oznámení vítěznému uchazeči.

Nabídky doručte v zapečetěné obálce s nápisem "Neotvírat - veřejná zakázka - dodávka sypače pro zimní údržbu", nejpozději do 30.11.2018 do 10:00 hodin na adresu:

Obec Šitbořice
Osvobození 92
691 76 Šitbořice

Obec Šitbořice neposkytuje zálohu.
Platba bude uskutečněna převodním příkazem nepozději do 14. dnů po dodávce zboží.
Hodnotící kritéria: Cena a délka záruky.

Zpět | Tisk