Veřejná zakázka - dodávka stroje a příslušenství pro zimní a letní údržbu obce

Obec Šitbořice vypisuje výběrové řízení na dodávku stroje a příslušenství na zimní a letní údržbu obce.
Stroj musí splňovat podmínky technické specifikace a příslušenství, které jsou popsány zde.
Nabídky doručte nebo zašlete v zapečetěné obálce s nápisem (Neotvírat - veřejná zakázka - stroj na úklid obce) na adresu

Obec Šitbořice
Osvobození 92
69176

a to nejpozději do 30.11.2018 do 10:00 hodin.
Na dodávku stroje a příslušenství obec neposkytuje žádnou zálohu. Platba bude uskutečněna platebním příkazem do 14. dnů po řádném předání a předvedení stroje.
Termín dodání se zimní nástavbou a předvedení stroje je nejpozději do 15.1.2019
Hlavním kritériem bude cena, délka záruky, dostupnost servisu a termín dodání.

Zpět | Tisk