Pozvánka

Pozvánka na zastupitelstvo obce dne 02.08.2010

26. 07. 2010 | Úřední deska

 

                                               P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude v pondělí  02.08.2010 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Schválení smlouvy o dotaci z JMK na výměnu podlahy v Sokolovně
  4. Rozpočtové opatření č. 5
  5. Prodej obecních pozemků parc.č. 775 a 776 v k.ú. Šitbořice
  6. Koupě pozemku parc.č. 11058  v k.ú. Šitbořice do vlastnictví obce
  7. Diskuse
  8. Usnesení

 

 

 

 

                                                                                    Antonín  L e n g á l

                                                                                         starosta obce     

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 26.07.2010

Sňato:

 

 

 

 

Zpět | Tisk