Oznámení

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

04. 09. 2018 | Úřední deska

Mimo státních občanů ČR mají právo volit do zastupitelstev obcí také občané ostatních členských států EU, kteří alespoň 2. den voleb dosáhnou věku 18 let a jsou v příslušné obci přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu. Komunálních voleb se mohou zúčastnit, pokud do 03.10.2018 do 16:00 hod. podají žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů u příslušného obecního úřadu v místě, kde jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu. Pokud státní občan jiného státu EU tuto žádost nepodá, nemůže se hlasování v těchto volbách zúčastnit.
Zpět | Tisk