záměr obce prodat

záměr obce prodat pozemky

16. 06. 2010 | Úřední deska

Obec Šitbořice

                   

                                                                            V Šitbořicích 16.06.2010

 

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat následující pozemky v k.ú. Šitbořice, a to:

 

parc.č. 775  o výměře    123 m2 – orná půda

parc.č. 776 o výměře   34 m2 – ostatní plocha

 Pozemky  jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 16.06.2010

Vyvěšeno elektronicky: 16.6.2010

Sňato:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět | Tisk