Veřejná zakázka - výměna oken a dveří v prodejně textilu

Obec Šitbořice vyhlašuje výběrové řízení na výměnu oken a dveří v prodejně textilu.
Nabídky posílejte nejpozději do 31.5.2018 do 16:00 hodin na adresu: Obec Šitbořice, Osvobození 92, 69176 Šitbořice, nebo osobně na podatelnu OÚ Šitbořice v úředních hodinách. Nabídka musí obsahovat celkovou cenu a návrh smlouvy o dílo. Obec neposkytuje zálohu. Faktura bude uhrazena jednorázově do 14 dnů od převzetí hotového díla. Smlouva o dílo musí obsahovat termín dokončení a záruční podmínky. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni elektronicky 5.6.2018.
Technické parametry a zadání si můžete stáhnout ZDE.
Zpět | Tisk