Veřejná zakázka - oprava veřejného osvětlení

Obec Šitbořice vypisuje výběrové řízení na opravu veřejného osvětlení. Oprava spočívá ve výměně 650m lan, za izolované vodiče vč. souvisejících prací dle přiloženého rozpočtu.
Nabídky zasílejte v zapečetěné obálce s nápisem "Neotvírat - veřejná zakázka - oprava VO" a to nejpozději do 28.5.2018 do 16:00 hodin na adresu: Obec Šitbořice, Osvobození 92, 69176 Šitbořice.
Nabídka musí obsahovat vyplněný slepý rozpočet a návrh smlouvy o dílo. Obec neposkytuje žádnou zálohu.
Slepý rozpočet si můžete stáhnout ZDE.

Zpět | Tisk