Veřejná zakázka - výroba nábytku na míru do Orlovny

Obec Šitbořice vypisuje výběrové řízení na dodavatele nábytku na míru do společenského domu Orlovna.
Jedná se o vybavení pokojů novým nábytkem včetně montáže na místě.
Slepý rozpočet si můžete stáhnout ZDE.
Nabídky posílejte v zapečetěné obálce s nápisem "Neotvírat - veřejná zakázka - nábytek do Orlovny", nejpozději do 30.5.2018 do 16:00 hodin na adresu: Obec Šitbořice, Osvobození 92, 69176 Šitbořice, nebo osobně v pracovní době úřadu.
Výsledek výběrového řízení bude rozeslán elektronicky 5.6.2018.
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo s uvedením termínu dokončení a záruční podmínky.
Platba bude provedena jednorázově po řádném dokončení a převzetí díla. Obec neposkytuje zálohu.
Bližší informace, případně prohlídku místa montáže je možné dohodnout s panem Konečným na tel. čísle:774 070 314.

Zpět | Tisk