Veřejná zakázka - zateplení zdravotního střediska

Obec Šitbořice vypisuje výběrové řízení na zhotovitele zateplení zdravotního střediska v obci Šitbořice.

Slepý rozpočet si můžete stáhnout ZDE.
Nabídky doručte na podatelnu OÚ Šitbořice v zapečetěné obálce s nápisem neotvírat - "veřejná zakázka - zateplení ZS", nejpozději do 9.5.2018 do 16:00 hodin. Nabídka musí obsahovat vyplněný slepý rozpočet v Kč. Dále pak návrh smlouvy o dílo, kde nesmí chybět záruční podmínky a termín dokončení. Výsledek výběrového řízení bude oznámen elektronicky 10.5.2018.

Zpět | Tisk