Výběrové řízení na dodávku a monntáž klimatizace kuchyně a restaurace

Obec Šitbořice vypisuje výběrové řízení na dodávku a montáž klimatizace do kuchyně a reataurace v budově Orlovny v obci Šitbořice.

Do kuchyně požadujeme venkovní jednotku split, invertor 3,8 kW 1ks.
Vvnitřní jednotka 2,5 kW 1ks

Pro chlazení restaurace požadujeme zabudování chladící jednotky do stávající vzduchotechniky.
Výkon venkovní jednotky split invertor 7,1 kW 1ks
Modul komunikační box 1ks
MKF freon chladič potrubí VZT 1ks
Eliminátor kapek 1 ks
CU potrubí 10/6 včetně komunikačního kabelu. Uveďte cenu za běžný metr včetně montáže.

Místo montáže je možno prohlédnout po telefonické dohodě s panem Konečným tel. 774 070 314
Nabídky posílejte nejpozději do 17.4.2018 do 16:00 hodin na adresu: Obec Šitbořice, Osvobození 92, 69176 Šitbořice.
Zapečetěnou obálku označte nápisem "Neotvírat - klimatizace Orlovna"
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo a termín dokončení.
Oznámení o výsledku výběrového řízení bude uchazečům zasláno elektronicky 24.4.2018.

Zpět | Tisk